Kvalitné plastové okná a hliníkové dvere od ANEKO pri obnove budov Poliklinika a Zdravotnícke stredisko Zlaté Moravce

Kvalitné plastové okná a hliníkové dvere od ANEKO pri obnove budov Poliklinika a Zdravotnícke stredisko Zlaté Moravce

"Sme radi, že investor dal z mnohých firiem, ktoré sa zúčastnili na výberovom konaní, dôveru práve našej spoločnosti a myslím, že sme odviedli dobrú prácu. Na tejto stavbe takmer nie je potrebný servis, čo svedčí o kvalite dodaných produktov, použitých materiálov, ako aj o dobre vykonanej práci z našej strany," hovorí obchodný zástupca ANEKO Vladimír Stolár, ktorý tento projekt zastrešuje.

Zákazka pre oknárov zo Zlatých Moraviec zahŕňa výrobu a dodávku kvalitných plastových okien a hliníkových dverí, vrátane súvisiacich činností ako sú demontáž starých okien a dverí, montáž nových okien a dverí a, pochopiteľne, aj murárske vysprávky.

Čo so sebou prináša kvalitná výroba a montáž nových okien a dverí

Pre klienta bola prioritou požiadavka na kvalitu. Na výrobu nových plastových okien a hliníkových dverí pre Polikliniku Zlaté Moravce boli použité systémy, ktoré spĺňajú najnovšie technické stavebné normy, vrátane vysokých nárokov na tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti okien. Na časť stavby bolo použité aj špeciálne bezpečnostné sklo.

Rozsiahly projekt so sebou prináša rôzne výzvy, s ktorými sa musí dodávateľ okien a dverí takého kalibru ako ANEKO vysporiadať. "Náročná bola časť pre murárske práce, nakoľko bolo potrebné medzi jednotlivými dielmi okien vymurovávať piliere," konkretizuje V. Stolár. "Časť demontáže zase bola o to zložitejšia, že na hornej strane boli staré okná prichytené o oceľové L profily. Zabrať nám dala aj spodná dlhá stena vzhľadom na presné zameranie a montáž spájania statických spojov."

Projekt rekonštrukcie zlatomoraveckej polikliniky sa uskutočňuje po etapách od roku 2010. "Nakoľko je to veľká stavba, zákazník každoročne postupne vymieňa staré okná a dvere za nové, a to, že oslovuje opakovane našu spoločnosť, svedčí o spokojnosti investora PMS s.r.o.," dodáva V. Stolár.

Postupná rekonštrukcia polikliniky Zlaté Moravce v rôznych fázach s novými oknami a dverami od Aneko SK

Poliklinika Zlaté Moravce v roku 2012 (Google Street View)

Poliklinika Zlaté Moravce sídli na rovnakej ulici ako ANEKO, ktoré pre ňu dodávalo nové plastové okná a hliníkové dvere (Google Street View 2012)

Jedna fáza postupnej rekonštrukcie polikliniky Zlaté Moravce s oknami Aneko

Nové vchodové dvere pre polikliniku Zlaté Moravce tiež pochádzajú z výroby miestnej firmy Aneko