Aneko pomáha - Niekoľko poďakovaní

Aneko pomáha - Niekoľko poďakovaní

Ďakovný list od mesta Zlaté moravce za spoluprácu a finančnú podporu

aneko pomáha

Poďakovanie od Spoločnosti priateľov detí za materiálnu pomoc

detské domovy