Prečo sme podporili mladé športové talenty

Prečo sme podporili mladé športové talenty
podporili sme Náruč záchrany

V poslednom čase sa na nás z viacerých strán valia informácie o tom, že naše deti málo športujú, priveľa času trávia za počítačmi, alarmujúco priberajú a majú rôzne zdravotné problémy vyplývajúce z nevhodnej životosprávy, nedostatku pohybu a nesprávneho držania tela.

Turnaj otvorila olympiyjská víťazka Nasťa Kuzminová

Keďže vo firme ANEKO SK prevládajú zamestnanci, ktorí majú deti a snažia sa pestovať u svojich ratolestí pozitívny vzťah k športovým aktivitám, rozhodli sme sa prispieť finančnou čiastkou na organizovanie 1. ročníka medzinárodného turnaja mladých džudistov v kategóriách do 11, 13 a 16 rokov i. Konal sa 1. marca 2014 v Banskej Bystric a zúčastnilo sa na ňom 204 detí z Ukrajiny, Maďarska, Čiech a Slovenska.

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie pitného režimu pre všetkých účastníkov turnaja a nákup iných potrebných vecí súvisiacich s organizovaným podujatím.
Najväčším zážitkom pre všetkých zúčastnených bola prítomnosť olympijskej víťazky v biatlone Anastasie Kuzminovej, ktorá v Banskej Bystrici trénuje a túto medzinárodnú súťaž otvorila.

Pozrite si aspoň pár fotografií z tohto pekného podujatia:

Grand Prix 2014 v džude dievčat a chlapcov

Grand Prix 2014 v džude dievčat a chlapcov

Grand Prix 2014 v džude dievčat a chlapcov

KONTAKTUJTE NÁS

  • SÍDLO FIRMY: sídlo spoločnosti
    Bernolákova 57
    Zlaté Moravce, 953 01
    037/64 22 057
  • E-MAIL: kontakty spoločnosti
  • SLEDUJTE NÁS: