Podporili sme Náruč záchrany

Podporili sme Náruč záchrany

Poskytujeme pomoc tam, kde je naozaj potrebná

podporili sme Náruč záchrany

S rodinou sa spájajú pevné väzby, je to miesto, kde sa môžeme jeden na druhého v plnej miere spoľahnúť, je zázemím pre výchovu detí, ich šťastné a bezstarostné detstvo, a ich správne nasmerovanie do života.

Je o to smutnejšie, že sú medzi nami deti, ktoré takéto šťastie nemajú, že sú medzi nami matky s deťmi vo finančnej tiesni, ktoré prežívajú zo dňa na deň a zo skutočného finančného mála alebo bez strechy nad hlavou.

občianske združenie Šanca pre nechcených Aj my sme sa v roku 2013 rozhodli pomôcť finančnou čiastkou práve klientkám a ich deťom z Centra sociálnych služieb Náruč záchrany v Solčanoch. Ale o tom už viac v liste od pani Anny Ghannamovej, konateľky o.z. Šanca pre nechcených a riaditeľky CSS Náruč záchrany Senior&Junior - Solčany, ktorý nájdete na konci tohoto článku.

Prečo to všetko robíme

Pochopíte, keď si pozriete týchto pár fotografií detičiek, ktoré podporila naša spoločnosť...

Deti z CSS Náruč záchrany

Deti z CSS Náruč záchrany

Deti z CSS Náruč záchrany

Deti z CSS Náruč záchrany

Poďakovanie pani Anny Ghannamovej,
konateľky o.z. Šanca pre nechcených

poďakovanie pani Anny Ghannamovej

KONTAKTUJTE NÁS

  • SÍDLO FIRMY: sídlo spoločnosti
    Bernolákova 57
    Zlaté Moravce, 953 01
    037/64 22 057
  • E-MAIL: kontakty spoločnosti
  • SLEDUJTE NÁS: