Aneko pomáha - Niekoľko poďakovaní

Aneko pomáha - Niekoľko poďakovaní

Ďakovný list od mesta Zlaté moravce za spoluprácu a finančnú podporu

aneko pomáha

Poďakovanie od Spoločnosti priateľov detí za materiálnu pomoc

detské domovy

KONTAKTUJTE NÁS

  • SÍDLO FIRMY: sídlo spoločnosti
    Bernolákova 57
    Zlaté Moravce, 953 01
    037/64 22 057
  • E-MAIL: kontakty spoločnosti
  • SLEDUJTE NÁS: