Späť

NA ČO SI DAŤ POZOR PRI POROVNÁVANÍ CENOVÝCH PONÚK?

SLEDUJTE DÔLEŽITÉ ASPEKTY CENOVEJ PONUKY

 • Materiálová báza/profil – základom na výrobu okien a dverí je profil z plastu alebo hliníka, u plastových okien je viac ako počet komôr v profile dôležitá jeho stavebná hĺbka, počet tesnení a súčiniteľ prechodu tepla rámu okna (Uf).
 • Dodávateľ – výber dodávateľa okna je dôležitý, odporúčame voliť známe spoločnosti s dostatočnými referenciami a niekoľkoročným pôsobením na trhu. Malý, neznámy výrobca alebo spracovateľ plastového profilu bez dostatočných referencií láka síce nízkou cenou, ale riziko, že po roku či dvoch nebudete mať kde okno reklamovať, je značné.
 • Zasklenie – sklá patria medzi najdôležitejšie prvky okna zabezpečujúce základné fyzikálne vlastnosti okna. Dôležitá je nielen vypočítaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla v strede plochy izolačného skla (Ug), ale aj solárny faktor (g). Tieto vlastnosti spolu s hodnotou indexu vzduchovej nepriezvučnosti (Rw) sú dôležité pre správny návrh buď dvojskla alebo trojskla na konkrétnu stavbu. Uprednostňovať je potrebné izolačné sklá s dištančným rámikom (tzv. teplým okrajom) uzatvárajúcim spojenia tabúľ skiel (napr. označenie TGI, Swisspacer).
 • Kovanie – laicky povedané kovanie je všetko to, čo zabezpečuje funkčnosť okna (otváranie/zatváranie, vetranie), kvalitné kovanie uzatvára pomocou svojich uzatváracích bodov hríbikového tvaru okno po celom obvode, má bezpečnostné protikusy, ďalším základným vybavením je poistka proti chybnej manipulácii, zdvíhač krídla, viacpolohové vetranie.
 • Stavebná fyzika – dôležité je vyberať okná zodpovedajúce vlastnostiam celej stavby, nezabúdajte na akustické požiadavky v hlučnom prostredí, zvážte rôzne prevedenia skiel, majú odlišné priepustnosti slnečného svetla i energie.
 • Bezpečnosť – bezpečnosť výrobku patrí medzi základné požiadavky na okná. Výrobok a jeho upevnenie v stavbe musí byť v súlade normatívnymi predpismi.
 • Označenie – samozrejmosťou by malo byť vydanie vyhlásenia o zhode na základe skúšok vykonaných notifikovanou osobou.
 • Zmluvné podmienky – objednávku je nutné realizovať vždy písomne formou zmluvy o dielo.
 • Záruky a servis – dodávateľ musí poskytnúť minimálne 60 mesačnú záruku na vlastné výrobky a montáž.
 • Montáž – dodávateľ okna musí byť schopný zabezpečiť vlastnými alebo zmluvnými pracovníkmi kvalitnú montáž okien do stavby s utesnenou montážnou špárou a vyriešenými detailmi parapetov atď.

 

ODPORÚČANIE PRE SERIÓZNE POROVNANIE PONÚK

V prvom rade skontrolujte položky cenovej ponuky:

 • počet a druh okien,
 • druh zasklenia (2-sklo, 3-sklo),
 • typ dištančných rámikov,
 • správne farebné prevedenie,
 • pri dverách typ výplne, spôsob uzamykania a počet uzamykacích bodov,
 • v prípade príslušenstva ako parapety skontrolujte typ (a tiež hrúbku, šírku, koncovky, farebné prevedenie), pri žalúziach najmä farbu, pri sieťkach proti hmyzu si všimnite materiál a farbu,
 • pri prácach a doplnkových službách prekontrolujte, či sú nacenené montáž, demontáž, murárske vysprávky, odvoz a ekologická likvidácia odpadu, montáž príslušenstva,
 • doprava,
 • a napokon – záruka.

 

A NA ZÁVER

Ak ste sa týmto všetkým prelúskali, máte pred sebou teoreticky porovnateľné ponuky.

V druhom rade vám kvôli prehľadnosti odporúčame poznačiť si zistené údaje a ceny do tabuľky, ktorú vyplníte údajmi z cenových ponúk jednotlivých firiem. Nakoniec si farebne zvýraznite všetky požadované vlastnosti. Takto vypadnú niektoré firmy. O tých, čo ostanú, si zistite ďalšie informácie na internete, ich webstránkach, v diskusiách a v okolí. Zas nejaká vypadne.

Záleží už len potom na vás, či dáte prednosť cene, kvalite alebo zlatej strednej ceste.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nezáväznej kalkulácie, kde vám radi poskytneme viac informácií o STV.

Ďalšie články

Potrebujete poradiť?

037/ 64 22 057

aneko@aneko.sk

Pošlite nám správu