Späť

INOVAČNÉ TECHNOLÓGIE, KTORÉ ŠETRIA VAŠU ENERGIU

 

TRVALÉ ZNIŽOVANIE KOEFICIENTU PRECHODU TEPLA VYNÚTENÁ RASTÚCIM TLAKOM NA CENU ENERGIÍ

Čo sa týka estetických vlastností plastového okna, v podstate možno manipulovať len s výškou zloženia rám-krídlo, s obrysovými líniami a farbou.

V rámci technických riešení je už niekoľko rokov pozorovateľný trend hľadania takých tvarových usporiadaní profilov, ktoré dokážu neustále posúvať technický štandard dopredu, v pozadí tohto procesu je snaha o trvalé znižovanie koeficientu prechodu tepla, vynútená rastúcim tlakom na cenu energií.

Vplyv stavebnej hĺbky a počtu vnútorných komôr na znižovanie tepelných strát je dlhodobo známy, u všetkých výrobcov okien je zreteľná tendencia prehlbovať stavebnú hĺbku profilov a zvyšovať počet komôr v ich reze. Spoločnosť ANEKO SK a.s. vyrába svoje okná z profilového systému firmy GEALAN, ktorá sa vývojom v tomto smere zaoberá už od roku 1998, prešli sme od systémov s hĺbkou 62 mm a 74 mm až na dnešnú stavebnú hĺbku 83 mm. Tento rozmer bol zvolený ako optimálny, pretože sa v praxi ukázalo, že hlbšie systémy napr. nad 90 mm majú ďalšie technické problémy, takže sa postupne aj tieto vracajú do oblasti 80-85 mm.

 

TENDENCIA PREHLBOVAŤ STAVEBNÚ HĹBKU PROFILOV A ZVYŠOVAŤ POČET KOMÔR V ICH REZE

Stavebná hĺbka má niekoľko dôležitých aspektov, umožňuje v reze usporiadať viacero vzduchových komôr, zároveň však musí byť vytvorený aj dostatočný priestor pre hlavnú komoru s oceľovou výstuhou, pri veľkých stavebných hĺbkach tým pádom ale narastá hmotnosť profilu a sťažuje to manipuláciu, taktiež sa rozširuje zasklievacia drážka a vzniká problém so zasklením 24 mm dvojsklom, preto sú hlbšie systémy určené na zasklievanie trojsklom.

Počet komôr nami ponúkaných profilových systémov sa ustálil na čísle 6, počet komôr má tiež vplyv na koeficient prechodu tepla, avšak pri počte nad 6 je ich príspevok už veľmi nepatrný.

Tabuľka 01: Testované hodnoty Uw profilového systému ANEKO S9000

Súčiniteľ prechodu tepla Uw (W/m2K)*
Zasklenie Dištančný rámik ANEKO S9000**
rámový/krídlový profil
6001/6003
Izolačné dvojsklo
s Ug=1,1 (W/m2K)
hliník 1,20
TGI SPACER 1,10
SWISSPACER V 1,10
Izolačné dvojsklo
s Ug=1,0 (W/m2K)
hliník 1,20
TGI SPACER 1,10
SWISSPACER V 1,10
Izolačné dvojsklo
s Ug=0,8 (W/m2K)
hliník 1,00
TGI SPACER 0,94
SWISSPACER V 0,92
Izolačné dvojsklo
s Ug=0,7 (W/m2K)
hliník 0,95
TGI SPACER 0,87
SWISSPACER V 0,85
Izolačné dvojsklo
s Ug=0,6 (W/m2K)
hliník 0,88
TGI SPACER 0,80
SWISSPACER V 0,78
Izolačné dvojsklo
s Ug=0,5 (W/m2K)
hliník 0,82
TGI SPACER 0,73
SWISSPACER V 0,71

* deklarované hodnoty Uw sú vypočítané pri rozmeroch okna (1230×1480) mm

** počiatočné skúšky typu prebehli 20.05.2013

ZLEPŠENIE TEPELNO-TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OKIEN ZA POMOCI INOVAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Kde teda ešte zostal priestor pre vývojárov na vylepšovanie technických parametrov okien? Jednou z odpovedí je napríklad typ zvoleného tesniaceho systému.

V praxi existujú systémy s dorazovým alebo stredovým tesnením (s dvomi alebo tromi tesneniami), pri zbežnom porovnaní sú výsledky oboch systémov porovnateľné, aj keď pri prehĺbených systémoch má stredové tesnenie výhodu (komora za stredovým tesnením je uzatvorená a nedochádza tu k prúdeniu vzduchu).

Dôležitou je aj otázka hĺbky zapustenia skla v zasklievacej drážke, keďže rámček medzi sklami v dvojskle vždy predstavuje určitý tepelný most, je vhodnejšie voliť systém s hlbším zapustením skla (štandardná hĺbka zasklievacej drážky je 20 mm, ANEKO S9000 má rámček uložený až 26 mm vo vnútri profilu), pretože sa tým eliminuje problém s kondenzáciou vlhkosti na zasklení

Netreba zabudnúť aj fyzikálne mechanické vlastnosti, ako je tuhosť okna, statika a mechanické namáhanie.

Základom zostávajú oceľové výstuhy v ráme i krídle, pre ďalšie zlepšenie tepelno-technických vlastností a dosiahnutie ešte väčšej statiky vývojári GEALANu siahli po technológiách STV® a IKD®(technológia statického suchého zasklenia STV® spočíva v zlepení sklenenej tabule a profilu krídla špeciálnou lepiacou páskou vyvinutou priamo pre výrobu okien, so zachovaním zvyčajného podloženia skla, tým sa prenáša tuhosť skla do krídla a celý tento systém sa stáva stabilnejším a zároveň zlepšuje ochranu pred vlámaním, technológia intenzívnej izolácie jadra IKD® je zameraná na vystužovacie komory rámu i krídla, ktoré sú vyplnené penou špeciálneho zloženia so silne izolačnými vlastnosťami a umožňuje dosahovať vynikajúce hodnoty tepelnej izolácie).

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nezáväznej kalkulácie, kde vám radi poskytneme viac informácií.

Ďalšie články

Potrebujete poradiť?

037/ 64 22 057

aneko@aneko.sk

Pošlite nám správu