Porovnanie produktov ANEKO SK
  EXTRA CLASS
S8000IQ
ANEKO
S9000IQ
Dizajn hranatý tvar ÁNO ÁNO
oblý tvar ÁNO
Povrch zvnútra biele PVC ÁNO ÁNO
laminácia drevodekór ÁNO ÁNO
zvonka biele PVC ÁNO ÁNO
laminácia drevodekór ÁNO ÁNO
akrylcolor ÁNO ÁNO
AL klip ÁNO ÁNO
Rozmery stavebná hĺbka rám/krídlo (mm) 74/74 83/83
Stavebno-fyzikálne
vlastnosti
súčiniteľ prechodu tepla Uw (W/m2K) od 0,96* od 0,71*
zvuková izolácia Rw (dB) 34** 32**
oceľová výstuha v ráme, krídle ÁNO ÁNO
technika výplne IKD® ÁNO ÁNO
počet komôr okenného profilu 6 6
počet komôr rám/krídlo dverového profilu 5/4 6
počet komôr pri terasových dverách 5/4 5
Typ zasklenia štandardné izolačné dvojsklo ÁNO -
štandardné izolačné trojsklo ÁNO ÁNO
technika zasklenia STV® ÁNO ÁNO
Kovanie pohľadové ÁNO ÁNO
skryté ÁNO ÁNO
Tesnenie typ tesnenia dorazové stredové/dorazové
počet (medzi rámom a krídlom) 2 3/2
farba tesnenia šedá, čierna šedá, čierna
Typy otvárania okno pevné ÁNO ÁNO
otváravé ÁNO ÁNO
sklopné ÁNO ÁNO
otváravo-sklopné ÁNO ÁNO
balkónové dvere ÁNO ÁNO
terasové dvere von otváravé ÁNO ÁNO
dnu otváravé ÁNO ÁNO
vchodové dvere von otváravé ÁNO ÁNO
dnu otváravé ÁNO ÁNO
sklopno-posuvné dvere ÁNO ÁNO

* hodnoty Uw závisia od veľkosti a vyhotovenia okien/dverí, od spôsobu zasklenia, druhu skla a typu použitého dištančného rámika

** hodnoty zvukovej izolácie (vzduchovej nepriezvučnosti) závisia od veľkosti a vyhotovenia okien/dverí, počtu tesnení, od druhu skla
  EXTRA CLASS
S8000IQ
ANEKO
S9000IQ
Súčiniteľ
prechodu tepla
Uw (W/m2K)*
Zasklenie Dištančný rámik rámový/krídlový profil
8003/8094
rámový/krídlový profil
6001/6003
Izolačné dvojsklo
s Ug=1,1 (W/m2K)
hliník 1,30 1,20
TGI SPACER NPD 1,10
SWISSPACER V 1,20 1,10
Izolačné dvojsklo
s Ug=1,0 (W/m2K)
hliník NPD 1,20
TGI SPACER NPD 1,10
SWISSPACER V NPD 1,10
Izolačné dvojsklo
s Ug=0,8 (W/m2K)
hliník NPD 1,00
TGI SPACER NPD 0,94
SWISSPACER V NPD 0,92
Izolačné dvojsklo
s Ug=0,7 (W/m2K)
hliník NPD 0,95
TGI SPACER NPD 0,87
SWISSPACER V 0,96 0,85
Izolačné dvojsklo
s Ug=0,6 (W/m2K)
hliník NPD 0,88
TGI SPACER NPD 0,80
SWISSPACER V NPD 0,78
Izolačné dvojsklo
s Ug=0,5 (W/m2K)
hliník NPD 0,82
TGI SPACER NPD 0,73
SWISSPACER V NPD 0,71
* deklarované hodnoty Uw sú vypočítané pri rozmeroch okna (1230x1480) mm

** počiatočné skúšky typu prebehli 20.05.2013

*** počiatočné skúšky typu prebehli 26.05.2010

NPD hodnoty sa nemerali