Pomoc pre pána Gálika po poranení chrbtice

Palo „ZIBI“ Gálik, aktívny športovec, utrpel v roku 2018 vážne poranenie chrbtice, v dôsledku čoho nemôže chodiť a je odkázaný na vozík a na pomoc rodiny. Momentálne je po niekoľkomesačnom pobyte v Kováčovej naspäť doma, ale jeho zdravotný stav si vyžaduje ďalšie procedúry a liečbu, ktoré sú však veľmi finančne nákladné. Finančná pomoc bude využitá na liečebné procedúry a na rekonštrukciu domu vzhľadom na pohyb vozíku.

Rozhodli sme sa jeho uzdravenie podporiť a ak by ste mali záujem, môžete poslať ľubovoľnú čiastku na Č.ú. IBAN: SK 83 0900 0000 0051 4486 9488 (priamy účet Pavla Gálika). Určite bude vďačný za každú pomoc