Články kde sa dozviete o
Novinky a zaujímavosti o plastových oknách. Napríklad aké sklá sa môžu použiť pri zasklievaní vašich okien (tepelnoizolačné, reflexné sklá), aké  chyby sa stanú pri montáži plastových okien ako optimálne vetrať  a prečo niekedy vznikajú plesne, keď máte nové plastové okná?

Hlavná zásada montáže plastových okien

Hlavná zásada montáže plastových okien
Paropriepustná
membrána
Parotesná
membrána
 
Hlavná zásada montáže plastových okien
Exteriér
(vietor, dážd)
Stavebný diel
(skondenzovaná voda)
Interiér
(vzdušná vlhkosť)

Hlavné hľadiská kvality pripojovacej špáry

Tepelná izolácia plastových okien

  • je zaistená dostatočným vyplnením špáry kvalitnou polyuretánovou penou s dostatočným tepelno - izolačným faktorom (Soudafoam 32mW/K.m)

Zvuková izolácia plastových okien

  • vyplnením špáry montážnou penou typu Soudafoam dosiahnete zvukový útlm až 58dB

Prenos síl a pohybu plastových okien

  • pripojovacia špára musí spĺňať požiadavky na absorbciu pohybových zmien a síl medzi stavebným otvorom a rámom okna, pôsobiacich v dôsledku teplotných zmien, otrasov a iných pohybov stavby.

Parotesný spoj z interiéru

  • pre trvalé zachovávanie mimoriadnych tepelno - izolačných vlastností, musí byt polyureténová pena z interiérovej strany chránená proti pôsobeniu vlhkosti parotesnou zábranou.
Hlavné hľadiská kvality pripojovacej špáry

Ochrana špáry z exteriéru

  • vonkajšia špára je najviac namáhaná pôsobením poveternostných vplyvov (teplotné rozdiely, dažd, ÚV žiarenie). Polyuretánovú penu je potrebné účinne ochrániť pred pôsobením týchto vplyvov najmš pred ÚV žiarením a presakovaním vody, zároveň však musi dovoliť priestupu vodným parám smerom von. Vonkajšia ochrana musí byť riešená vodotesnou, alebo paropriepustnou zábranou.

Základom kvalitnej montáže plastových okien je, už vo fáze projektu, zvážiť možné varianty riešení

  • zvoliť spôsob montáže v závislosti na type stavebnej konštrukcie
  • volba vhodného spôsobu napojenia okenného rámu na teleso stavby z hľadiska jeho umiestnenia (obr. str. 3)
  • vhodný systém utesnenia pripojovacej špáry a volba správnej kombinácie tesniacich materiálov
  • riešenie atypických častí napojenia ako je inštalácia medziokennej vložky, spoja okenných zostáv anód