Články kde sa dozviete o
Novinky a zaujímavosti o plastových oknách. Napríklad aké sklá sa môžu použiť pri zasklievaní vašich okien (tepelnoizolačné, reflexné sklá), aké  chyby sa stanú pri montáži plastových okien ako optimálne vetrať  a prečo niekedy vznikajú plesne, keď máte nové plastové okná?

Ekologické plastové okná GEALAN

Ekologické plastové okná GEALAN

Efektívny ekonomický rast môže byť aj v súlade s prírodou, dokladajú to aj úspechy nemeckej spoločnosti GEALAN v oblasti ochrany životného prostredia. Preto sme vo firme ANEKO SK radi, že spolupracujeme práve s takýmto zodpovedným partnerom.

GEALAN bol prvým európskym výrobcom plastových okenných profilov s ekologickým auditom Európskeho spoločenstva. Dodatočná certifikácia podľa celosvetovej platnej normy ISO 14001 v 1997 sa pozícia firmy ohľadom ŽP posilnila. V rokoch 1999 – 2003 sa uskutočnili validácie podľa nariadení ES o ekologických auditoch, dnes v skratke nazývaného EMAS II.

Ekologická výroba okenných profilov GEALAN je zaistená systémom ekologického manažmentu, nad ktorým je prevádzaný externý dohľad. V rámci zodpovednosti za výrobky k uzatvoreniu cyklu obehu materiálu ponúkajú plastové okná GEALAN svojim zákazníkom uzatvorené spoločné dohody o ekológii. GEALAN je naďalej členom iniciatívy na recyklácii okien Rewindo.

GEALAN je aktívnym členom

Spolupracuje s čestnými partnermi, aby podporoval ochranu ŽP a trvalý rozvoj. Aby dosiahla ciele a navzájom si vymieňala skúsenosti, je členom nasledujúcich organizácii:

Materiál z PVC

Materiál zo systémov GEALAN je tvrdý PVC, obsahujúci 57% chlóru (získaného z kuchynskej soli) a ropy. PVC tak šetrí obmedzené zásoby ropy. Aby bolo možné PVC spracovať na okenný profil, pridávajú sa k nemu (stabilizátory, mazivá, polymerné pomocné materiály, plnidlá a farebné pigmenty).

PVC na poprednej pozícii

Vo vzťahu k plastovým oknám z PVC možno konštatovať, že PVC na základe jeho dobrých termoizolačných vlastností, v praxi realizovaných recyklácií, minimálnych požiadaviek na údržbu bez nutných ochranných prostriedkov, ako j jeho dlhej životnosti zaujíma poprednú pozíciu i z ekologického pohľadu.

Kolobeh materiálu z PVC, kam zo starými oknami

S novými platnými požiadavkami na likvidáciu starých okien v Nemecku z časti drasticky zvýšili náklady na odpad. Zberný systém REWINDO tak ponúka nielen ekologické, ale aj ekonomicky efektívne dobré riešenie pre staré okná z PVC.

Dohoda o ekologickom spracovaní plastových okien GEALAN

Pred vstupom zákona o recyklovaní a o odpadoch v platnosti ponúkajú plastové okná GEALAN svojím zákazníkom obehové hospodárstvo v podobe dohody o ekológii plastových okien GEALAN. Výrobcovia profilov a odborné okenárske firmy v nich dohodnú recyklovanie starých plastových okien a zbytky profilov vznikajúcich pri výrobe. Cieľom je tento materiál – pri existujúcom zákaze jeho ukladania na skládkach dostať do uzavretého kolobehu recyklácie materiálu PVC. Väčšina spracovateľov okenných profilov firmy GEALAN už túto dohodu o ekologickom spracovaní podpísala.