Články kde sa dozviete o
Novinky a zaujímavosti o plastových oknách. Napríklad aké sklá sa môžu použiť pri zasklievaní vašich okien (tepelnoizolačné, reflexné sklá), aké  chyby sa stanú pri montáži plastových okien ako optimálne vetrať  a prečo niekedy vznikajú plesne, keď máte nové plastové okná?

Chyby pri montáži plastových okien

Chyby pri montáži plastových okien

Nedostatočná príprava stavebného otvoru

Chyby pri montáži plastových okien

Po demontáži pôvodného okna je potrebná dbať na dostatočnú prípravu stavebného otvoru na inštaláciu nového okna. Najmä je potrebné posúdiť stav ostenia s veľkosti otvoru. Nedostatky a väčšie nerovnosti je potrebné vyriešiť domurovaním.

Príliš veľký stavebný otvor, ktorý tvorí obvodové špáry okolo okna väčšie ako 4cm, spôsobuje väčšie riziko problémov s pripájacou špárou. Väčšia masa PU peny je príčinou vzniku prasklín a orezaná časť peny je tým viac náchylná na absorbciu vlhkosti, čím väčšia je jej plocha.

Nemalú pozornosť je potrebné venovať príprave podkladu. Odstrániť nesúdržné časti, odsať prach, prípadne povrch spevniť jeho napenetrovaním akrylátovou penetráciou Soudal.

Nedokonalé riešenie finálnej úpravy pripojovacej špáry

PU pena je po orezaní prekrytá iba omietkou, ako z exteriérovej strany tak z interiéru. Paropriepustná omietka nieje dostatočnou ochranou pred pôsobením vzdušnej vlhkosti produkovanej v interiéri.

Špára medzi oknom a murivom je z exteriéru ošetrená pružným tmelom (spravidla silikónovým), z interiérovej strany je pena prekrytá omietkou. PU pena je týmto z exteriérovej strany parotesne uzavretá. Vzdušná vlhkosť prechádzajúca paropriepustnou omietkou z interiéru do špáry sa hromadí vo vnútri montážnej peny a vplyvom chladu kondenzuje.

Omietka zo strany interiéru a exteriéru Omietka z interiéru, pružný tmel z exteriéru