Články kde sa dozviete o
Novinky a zaujímavosti o plastových oknách. Napríklad aké sklá sa môžu použiť pri zasklievaní vašich okien (tepelnoizolačné, reflexné sklá), aké  chyby sa stanú pri montáži plastových okien ako optimálne vetrať  a prečo niekedy vznikajú plesne, keď máte nové plastové okná?

Tepelnoizolačné sklo High-Tech

Tepelnoizolačné sklo High-Tech

Sklom v plastových oknách uniká vždy určité množstvo tepla z vykurovaných miestností. Otázka je: koľko tepla unikne, alebo koľko tepla sa môže stratiť?


Tepelnoizolačné sklo High-Tech

NITTERM®
tepelnoizolačné sklo nitterm
NITTERMPLUS®
tepelnoizolačné sklo nitterm plus
NITTERMPLUS® ULTRA N
tepelnoizolačné sklo nitterm ultra n
NITTERMPLUS® EXTRA N
tepelnoizolačné sklo nitterm extra n

Prečo sklo s tepelno izolačnými vlastnosťami?

Sklom uniká vždy určité množstvo tepla z vykurovaných miestností. Ani u iných materiálov to nie je inak. Otázka je: koľko tepla musí uniknúť alebo koľko tepla sa môže stratiť?

Na hore uvedenú otázku môžeme odpovedať: menej ako polovica oproti tradičným sklám. V posledných rokoch prešiel vývoj tepelnoizolačných skiel veľmi rýchlym rozvojom a emisivita týchto skiel sa dostala na najnižšiu možnú fyzikálnu hodnotu 0,03.

Nová generácia tepelnoizolačných skiel udržuje v dome teplo. Čo to znamená pre Vás?
Výrazné zníženie nákladov na vykurovanie a prostredie Vášho bytu bude bez chladných zón. Znamená to však tiež mimoriadne veľké úspory energie, spojenej so znížením emisie plynov vzniknutých pri spaľovaní - oxidu uhličitého a siričitého. Podobný účinok, ako má katalyzátor v aute, má tepelnoizolačné sklo v dome: citeľne zlepšuje životné prostredie.

Tepelnoizolačné sklá ochraňujú a šetria životné prostredie, šetria náklady na vykurovanie a zaisťujú príjemné prostredie bytu.

Čo je NITTERMPLUS®

NITTERMPLUS® je moderné izolačné sklo novej generácie s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Je zložené z dvoch prvotriednych tabúľ skla float, z ktorých jedna má na vnútornej strane (3.pozícia) nanesenú tenkú vrstvu ušľachtilého kovu. Táto vrstva len nepatrne mení čírosť a priehľadnosť skla.

Avšak badateľný je efekt tejto vrstvy: takmer úplne odráža tepelné žiarenie, ktoré chce uniknúť z budovy a vracia ho späť do interiéru. Priestor medzi dvomi tabuľami je vyplnený suchým vzduchom alebo inertným plynom, ktorý naviac zamedzuje molekulárnej výmene tepla.

Vďaka tomu dosahuje izolačné sklo NITTERMPLUS® taký tepelnoizolačný účinok ako tridsať centimetrová tehlová stena - priehľadnosť skla pritom zostáva plne zachovaná.

Teplota v blízkosti zasklených plôch je dôležitým faktorom pre pohodu v miestnosti (viď obr.)

KONTAKTUJTE NÁS

  • SÍDLO FIRMY: sídlo spoločnosti
    Bernolákova 57
    Zlaté Moravce, 953 01
    037/64 22 057
  • E-MAIL: kontakty spoločnosti
  • SLEDUJTE NÁS: