Články kde sa dozviete o
Novinky a zaujímavosti o plastových oknách. Napríklad aké sklá sa môžu použiť pri zasklievaní vašich okien (tepelnoizolačné, reflexné sklá), aké  chyby sa stanú pri montáži plastových okien ako optimálne vetrať  a prečo niekedy vznikajú plesne, keď máte nové plastové okná?

História plastových okien

História plastových okien

Okná sú od začiatku svojej histórie jedným z dominantných architektonických prvkov každej budovy. Robia dojem veľkosti a rozdielneho vnímania priestoru, dokážu zladiť vonkajšie a vnútorné prostredie a charakterizovať ich.

História plastových okien Gealan Plastové okná Gealan - história Plastové okná Aneko História plastových okien Gealan História plastových okien Gealan

Vznik plastových okien

História moderných plastových okien sa začala písať v 60. rokoch v Nemecku, hoci na našom trhu sa bežne objavujú až od konca 20. storočia. Vznik plastových okien podmienila snaha priniesť na trh konštrukčný materiál, ktorý by spĺňal technické i finančné požiadavky spotrebiteľov a k jej realizácii prispela veľká výroba plastov v 50. rokoch v Nemecku a v USA. Plasty sa postupne začali používať pri výrobe okien, v ktorej spôsobili obrovský pokrok a rapídne sa začali šíriť do výrobní po celom svete. V Nemecku sa tzv. PVC okná stali už v tomto období bežnou záležitosťou. Samozrejme, za súčasnou výrobou plastových okien sú roky výskumu a technického i historického vývoja.

Vývoj plastových okien

Prvá okenná konštrukcia bola jednokomorová, prípadne dvojkomorová so zasklievacími lištami z vonkajšej strany a s jednoduchým kovaním. Odvtedy sa výrazne zlepšili zvukové a tepelnoizolačné vlastnosti plastových okien i samotný dizajn. Plastové okná sú vyrábané z tvrdých PVC profilov extrudovaním za tepla na závitkových lisoch. Priamo na lisovacích linkách i v laboratóriách firiem sa sleduje ich kvalita a posudzuje sa vydanými osvedčeniami. Štandardné farby plastových okien sú biela a hnedá, pričom vylisované profily sú farbené v hmote. Iné farebné odtiene sa dosahujú koextrudáciou - pridávaním farebných vrstiev pri extrudácii profilov, potiahnutím farebnej fólie na hotový profil alebo nafarbením plastových okien špeciálnou farbou, ktorá sa spojí s povrchom profilu.

Ekológia plastových okien GEALAN

Pred vstupom zákona o recyklovaní a o odpadoch v platnosti ponúkajú plastové okná GEALAN svojím zákazníkom obehové hospodárstvo v podobe dohody o ekológii plastových okien GEALAN. Výrobcovia profilov a odborné okenárske firmy v nich dohodnú recyklovanie starých plastových okien a zbytky profilov vznikajúcich pri výrobe. Cieľom je tento materiál – pri existujúcom zákaze jeho ukladania na skládkach dostať do uzavretého kolobehu recyklácie materiálu PVC.

Ochrana životného prostredia s plastovými oknami GEALAN

História plastových okien GEALAN

 • 1921 - založenie podniku Adamom Fickenscherom ako závod na spracovanie kožušín
 • 1956 - zahrnutie spracovania umelých hmôt do výrobného programu firmy
 • 1968 - vývoj prvého okenného profilu, dôsledný ďalší vývoj až k vysoko kvalitným plastovým profilom GEALAN pre okná a dvere
 • 1979 - pomenovanie výrobku „GEALAN“ sa stáva názvom firmy
 • 1980 - zavedenie farebných okenných profilov acrylcolor na trh, koextrúzia farebného akrylátovaného skla s profilom z PVC je inováciou výrobkov s vynikajúcou odolnosťou proti poveternostným vplyvom a stálosti farieb
 • 1988 - ukončenie spracovania kožušín a konfekčnej výroby z nich
 • 1992 - založenie spoločnosti GEALAN Tanna Fenster – Systeme BmBH a výstavba extrúzneho závodu v Tanne/Durynsko
 • 1994 - zahájenie prevádzky technického školiaceho strediska GEALAN TECHNIKUM v Dohlau
 • 1995 - novostavba hlavnej správcovskej budovy firmy GEALAN v Oberkotzau, rozšírenie výrobného závodu v Tanne o stavbu skladu
 • 1997 - do obchodného registra bola zaregistrovaná firma GEALAN ROMANIA, rozšírenie výroby firmy GEALAN BALTIC litovským prezidentom Algirdasom Brazauskasom, do obchodného registra bola zaregistrovaná firma GEALAN Polska, dokončenie druhej stavebnej etapy v Tanne s rozšírením výroby a vlastnou miešarňou
 • 1998 - spolkový prezident Roman Herzog navštívil GEALAN WERK v Oberkotzau.
 • 1999 - rozšírenie firmy GEALAN ROMANIA novostavbami pre výrobu, správu a logistiku, založenie spoločnosti služieb GEALAN Dienstleistung GmbH
 • 2001 - uvedenie logistického centra GEALAN do prevádzky, rozšírenie firmy GEALAN Polska novostavbou pre správu a logistiku
 • 2002 - priestorové a strojno – technické rozšírenie nástrojárne / výrobných foriem v Oberkotzau, zapojenie medzinárodnej skupiny investorov Halder s integrovaným prvkom Management Buy-out (MBO)
 • 2003 - zahájenie licenčnej extrúzie v St. Peterburgu / Rusko
 • 2004 - zahájenie extrúzie profilov v meste Rzgow / Polsko, založenie distribučnej spoločnosti GEALAN d. o. o. v Záhrebe (Chorvátsko), rozšírenie logistického centra firmy GEALAN v Tanna, založenie zastúpenia firmy GEALAN Fenster – Systeme v Rusku, zmena väčšinového vlastníka firmy GEALAN z belgickej firmy GIMV N.V. na firmu AXA PRIVATE EQUITY so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom a v Paríži, GIMV N.V. si i naďalej ponecháva menšinový podiel
 • 2005 - rozšírenie administratívnej budovy a nástrojarne v Oberkotzau, založenie distribučnej spoločnosti IQ Service apol. S. r. o. v Kroměříži / ČR, založenie distribučnej spoločnosti GEALAN S.A.R.L. v Dijone / Francúzsko, zahájenie licenčnej extrúzie v Novosibírsku / Rusko
 • 2006 - zahájenie stavebných úprav k zvýšeniu kapacity v závode Oberkotzau. Rozšírenie administratívnej budovy, logistiky a technického strediska firmy GEALAN S.A.R.L., založenie zastúpenia firmy GEALAN Fenster – Systeme na Ukrajine
 • 2007 - rozšírenie výroby, správcovskej budovy a logistickej firmy GEALAN Polska, založenie školiaceho strediska firmy IQ Service, Kroměříž / ČR

KONTAKTUJTE NÁS

 • SÍDLO FIRMY: sídlo spoločnosti
  Bernolákova 57
  Zlaté Moravce, 953 01
  037/64 22 057
 • E-MAIL: kontakty spoločnosti
 • SLEDUJTE NÁS: