Čo treba pripraviť pred zameraním okien a dverí?

Čo treba pripraviť pred zameraním okien a dverí?

Pri každom dvernom otvore musí byť naznačená nula (platí pre novostavby). V prípade, že do okenných otvorov plánujete dať styrodur, musí byť pred zameraním nalepený (platí pre novostavby). Preklady musia byť odšalované (platí pre novostavby).

 

  • Pri každom dvernom otvore musí byť naznačená nula (platí pre novostavby).
  • V prípade, že do okenných otvorov plánujete dať styrodur, musí byť pred zameraním nalepený (platí pre novostavby).
  • Preklady musia byť odšalované (platí pre novostavby).
  • Na posuvno-zdvižný systém musí byť urobené lôžko (podľa priloženého manuálu).
  • Pred montážou parotesných a paropriepustných zábran je nutné vopred pripraviť otvor.
  • Miesto kde budú nalepené zábrany musí byť zbavené prachu, vyrovnané (klébrom) a napenetrované 1. deň pred montážou.
  • V prípade, že plánujete zateplenie fasády, do zamerania musíte vedieť jej hrúbku (z dôvodu šírky vonkajších parapetných dosiek).

 

Čo je potrebné pripraviť pred samotným zameraním okien a dverí?