Naozaj treba pri montáži okien použiť parotesné a parozábranné pásky?

Naozaj treba pri montáži okien použiť parotesné a parozábranné pásky?

Od 01. 01. 2010 je v platnosti norma STN 73 3134, ktorá hovorí o troch základných princípoch montáže okien, ktoré je nevyhnutné dodržiavať. Ide o vytvorenie vonkajšej vodeodolnej, strednej tepelnoizolačnej a vnútornej parotesnej izolácie montážnej škáry (paropriepustnými a parotesnými izolačnými páskami).

O tom, prečo je práve táto izolácia pri montáži plastových okien taká dôležitá, sa dozviete v článku Hlavná zásada montáže plastových okien ANEKO SK.

V ďalšom článku sme pre vás zase zhrnuli niektoré zásadné chyby pri montáži plastových okien.