Nové okná pre detský domov

Keď si spomínate na detstvo, ktorý obraz sa vám v mysli vybaví ako prvý? Otcov pyšný pohľad, keď ste prvýkrát zvládli obísť dom na bicykli bez pádu a razom ste zabudli na odreté kolená? Sú to spomienky na matkine ruky, ktoré vás vždy pohladili po vláskoch, nech ste už vyviedli čokoľvek? Je to strom v záhrade starých rodičov, ktorý bol skvelým úkrytom pri hre na schovávačku, či povala starého domu plná tajomstiev? Sú to snáď lapajstvá, ktoré ste ako deti s ďalšími malými huncútmi vyviedli?

Aké detstvo môžu mať deti z detských domovov, ktoré svojich rodičov nikdy nepoznali a ktoré vyrastajú bez rodinných koreňov alebo ktorých rodiny sa dostali do zložitej životnej situácie, že sa už o ne nemohli starať a umiestnili ich do detského domova?

KAŽDÉ DIEŤA MÁ NÁROK NA PEKNÉ DETSTVO

Takýmito deťmi sú aj deti z detského domova v Spišskej Belej na severovýchode Slovenska, ktoré od roku 2005 obývajú budovu bývalej materskej školy i blízky domček, ktorému hovoria „satelitný dom“. Ako iné deti i tieto majú svoje sny, ich dni sú tiež vyplnené každodennými školskými povinnosťami, prežívajú kamarátske bláznovstvá, spoznávajú ľudí aj mimo ich komunity a učia sa začleniť do spoločnosti.

V súčasnosti je v detskom domove umiestnených 55 detí v rôznych vekových kategóriách od predškôlkarov až po stredoškolákov. Podobne ako každý láskavý rodič i tu sa vychovávatelia usilujú splniť deťom ich želania a túžby, zápasia s problémovými prejavmi správania i s negatívnymi psychickými stavmi detí, ktoré sa objavujú ako následok nedostatku lásky a potreby rodiny.

O deti v detskom domove v Spišskej Belej sa stará viacero vychovávateľov a vychovávateliek, psychológ i špeciálny pedagóg, ktorí pomáhajú deťom zvládať ich problémové správanie, učia ich samostatnosti a všemožne sa snažia uľahčiť im prechod zo života v detskom domove do toho reálneho tak, ako najlepšie vedia, tomu prispievajú aj viaceré profesionálne rodiny v rôznych mestách Prešovského kraja.

VŠETKO, ČO ICH NAUČÍME, RAZ UPLATNIA

Spoločnosť ANEKO SK sa rozhodla podarovať okná tomuto zariadeniu a prispieť tak k snahe pracovníkov vytvoriť pre tieto deti teplý a útulný náhradný domov. Pýtate sa prečo? Pretože si uvedomujeme, ako vo všeobecnosti ľudia hľadia na deti z detských domovov a prejavujú názory na pomoc.

Veríme, že všetko, čo vkladáme do rúk a osudov našich detí, raz vo svojom živote uplatnia, zvlášť ak ide o deti, ktoré vyrastajú bez poznania skutočných rodinných väzieb, veríme, že zo sŕdc, ktoré sú ubolené stratou, sa stanú srdcia naplnené zmyslom pre život a radosť, veríme, že i tieto deti sú hodné lásky, pozornosti, a v dospelom živote budú nielen schopné prijímať ale i rozdávať lásku a dobro.