Dokumenty na stiahnutie

Reklamačný poriadok ANEKO SK, a.s.

Reklamačný poriadok spoločnosti ANEKO SK, a.s. si môžete stiahnuť tu...
Aktuálne znenie reklamačného poriadku je platné od 1.8.2014.

Manuál na používanie okien ANEKO SK, a.s.

Manuál na používanie okien spoločnosti ANEKO SK, a.s. si môžete stiahnuť tu...
Aktuálne znenie reklamačného poriadku je platné od 1.8.2014.

Logo spoločnosti ANEKO SK, a.s.

Logo spoločnosti ANEKO SK, a.s. vo formáte Corel Draw 12 si môžete stiahnuť tu, vo formáte PDF stiahnuť tu...

Dizajnový manuál spoločnosti ANEKO SK, a.s.

Dizajnový manuál spoločnosti ANEKO SK, a.s. si môžete stiahnuť tu...