Pomohli sme otvoriť chránenú dielňu

Pomohli sme otvoriť chránenú dielňu

Terra Bona pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením

Terra Bona pomáha

Takýmto človekom je aj riaditeľka Občianskeho združenia Terra Bona Mgr. Gabriela Rakovská, ktorá svojej predstave o pomoci ľuďom s určitým zdravotným znevýhodnením dala reálne kontúry a od mája 2013 úspešne prevádzkuje nielen chránenú dielňu s podporou Mesta Zlaté Moravce, v ktorej pracuje 8 ľudí so zdravotným postihnutím, ale aj Denné centrum zamerané na poradenstvo pri psychických ťažkostiach, skupinový psychoterapeutický program a inú pomoc.

TERRA BONA znamená dobrá pôda. V období, kedy na trhu práce stúpa nezamestnanosť a je náročné vytvárať pracovné príležitosti, toto občianske združenie ponúka zmysluplnú prácu a priestor pre tých, ktorí chcú spolu so zakladateľmi združenia vytvárať hodnoty, pracovať a tešiť sa z výsledkov svojej práce.

Podpora ANEKA mala pre nás obrovský význam

Konatelia spoločnosti ANEKO SK s.r.o. boli poctení tým, že sa zakladatelia tohto združenia obrátili práve na nich s prosbou o pomoc pri prestavbe priestorov chránenej dielne, pre ktorú sme dodali okná, dvere, presklené steny za symbolickú cenu a pomohli zrekonštruovať obvodový plášť. Ako nám povedala riaditeľka zariadenia Mgr. Gabriela Rakovská: "Veľmi nám to pomohlo. V tom čase sme boli na konci so silami, či už finančne, ale aj ľudsky. Podpora ANEKA mala preto pre nás obrovský význam, pomohla nám sfinalizovať a v konečnom dôsledku otvoriť chránenú dielňu v čase, ktorý sme si vytýčili." Nás na druhej strane teší, že sme mohli týmto spôsobom prispieť k realizácii chránenej dielne, kde ľudia napriek svojmu handicapu, majú možnosť robiť niečo pre svoj pracovný ale aj osobnostný rast, a zároveň sme mali možnosť stretnúť ľudí, ktorí v sebe nachádzajú empatiu a sociálne cítenie ku všetkým.

Podpora ANEKA mala pre nás obrovský význam

Mgr. Gabriela Rakovská zdôvodnila svoju činnosť nasledovne: "Robíme to preto, lebo si myslíme, že každý človek má miesto v tejto spoločnosti a teda aj ľudia s handicapom. Našim cieľom je pomôcť a dať prácu, čo najväčšiemu počtu ľudí, pretože ľudia so zdravotným postihnutím touto cestou získavajú pocit sebarealizácie, užitočnosti a plnohodnotného zaradenia sa do spoločnosti."

Pre viac informácií o Občianskom združení TERRA BONA kliknite tu...

Rekonštrukcia a oficiálne otvorenie chránenej dielne

Chránená dielňa Terra Bona, ktorú ANEKO SK podporilo Chránená dielňa Terra Bona, ktorú ANEKO SK podporilo Chránená dielňa Terra Bona, ktorú ANEKO SK podporilo Chránená dielňa Terra Bona, ktorú ANEKO SK podporilo Chránená dielňa Terra Bona, ktorú ANEKO SK podporilo Chránená dielňa Terra Bona, ktorú ANEKO SK podporilo Chránená dielňa Terra Bona, ktorú ANEKO SK podporilo Chránená dielňa Terra Bona, ktorú ANEKO SK podporilo Chránená dielňa Terra Bona, ktorú ANEKO SK podporilo Chránená dielňa Terra Bona, ktorú ANEKO SK podporilo Chránená dielňa Terra Bona, ktorú ANEKO SK podporilo Chránená dielňa Terra Bona, ktorú ANEKO SK podporilo

KONTAKTUJTE NÁS

  • SÍDLO FIRMY: sídlo spoločnosti
    Bernolákova 57
    Zlaté Moravce, 953 01
    037/64 22 057
  • E-MAIL: kontakty spoločnosti
  • SLEDUJTE NÁS: