Alfa Rescue

Samozrejme, že len zo samotného názvu organizácie sme neboli veľmi múdri. A tak sa pán Vago bližšie rozrozprával o činnosti tohto občianskeho združenia, ktoré zastrešuje skupinu dobrovoľných kynológov záchranárov, a ktoré pôsobí na Slovensku už niekoľko rokov.
 

POMÁHAJÚ PÁTRAŤ PO NEZVESTNÝCH

Opísal nám, ako psovodi so svojimi štvornohými chlpáčmi pomáhajú pátrať po nezvestných ľuďoch v akomkoľvek teréne a za rôznych poveternostných podmienok, čím len podčiarkujú výnimočnosť svojich záchranárskych psov, a že sa okrem práce so psom zaoberajú aj prvou pomocou, rádiokomunikáciou, topografiou a záchranou vo výškach pomocou horolezeckej techniky i neformálnym vzdelávaním laickej verejnosti, pretože so psíkmi pravidelne navštevujú základné i stredné školy a sociálne zariadenia.
 

PES TÚŽI PO POHODE ČLOVEKA

Súčasťou OZ Alfa Rescue – Nitra je aj canisterapeutický team, ktorý vedie pani Janka Vagová. Liečba psom využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka.

Vo všeobecnosti sa delí na živelnú canisterapiu (ide o klasické držanie psa v domácnosti ako spoločníka a priateľa; je vhodná najmä pre osamelých a osamotene žijúcich ľudí, pre zvlášť problémové a hyperaktívne deti, odporúčaná je taktiež pre ľudí žijúcich v stresujúcich podmienkach, starých ľudí i depresívne osoby) a riadenú canisterapiu (je využívaná pri pacientoch s detskou mozgovou obrnou, autistoch i mentálne postihnutých; pes patrí terapeutovi, ktorý so psom navštevuje pacientov, pričom súhra psa a človeka musí byť bezchybná, terapeutický pes musí pri dotykoch pacienta, často nie veľmi citlivých, ako aj pri jeho prudkých pohyboch a náhlych výkrikoch zostať pokojný a neprejavovať agresivitu, preto je takéto terapeutické sedenie pre psíka psychicky veľmi náročné a musí mať možnosť následného odreagovania sa – mať dostatok hier, odpočinku, prechádzok – a nemal by pracovať dlhšie ako dvakrát do týždňa po jednej hodine).
 

BEZ ZAVÁHANIA NASADZUJÚ SVOJ ŽIVOT

Po vyše hodinovom rozhovore bolo naozaj nepredstaviteľné, aby nás široký záber ich činnosti, zmysel pomoci a nadšenie pre túto prácu nechali chladnými. Spýtali sme sa teda, ako môžeme „my oknári“ pomôcť psovodom, na čo sa pán Vago pousmial a opísal nám svoj nápad s prístreškom. Chcelo to zopár nákresov i určitý kumšt a predstavivosť vedúceho výroby, ale do dvoch dní bol ľahko zmontovateľný vetrateľný prístrešok pre psíkov hotový, aby transport na cvičenia zvládali v čo najpohodlnejšom prostredí.

Existuje nespočetné množstvo citátov o štvornohých miláčikoch, príbehov o ich oddanosti a vernosti človeku, ktoré Vám potvrdí takmer každý majiteľ psa. Ale členovia OZ Alfa Rescue – Nitra nám svojou činnosťou neustále dokazujú, že tieto úžasné stvorenia slúžia našim životom a bezvýhradne nasadzujú ten svoj, aby iní mohli žiť naďalej.